Vážený pán primátor mesta Bratislavy, vážené poslankyne, vážení poslanci mestského zastupiteľstva,

my, obyvateľky a obyvatelia mesta Bratislavy a Slovenska Vás oslovujeme s výzvou verejne reagovať na ohlásenú akciu s názvom Spoločne za Slovensko, proti islamizácii Európy a imperializmu USA, ktorá sa má konať 12. septembra od 15.00 v Bratislave.

Continue reading