Vážený pán primátor mesta Bratislavy, vážené poslankyne, vážení poslanci mestského zastupiteľstva,

my, obyvateľky a obyvatelia mesta Bratislavy a Slovenska Vás oslovujeme s výzvou verejne reagovať na ohlásenú akciu s názvom Spoločne za Slovensko, proti islamizácii Európy a imperializmu USA, ktorá sa má konať 12. septembra od 15.00 v Bratislave.

Tento pochod podľa slov organizátorov, ktorými sú známi slovenskí neonacisti, „nadväzuje na takmer 10-tisícový protest, ktorý sa uskutočnil 20. júna v Bratislave“. Účastníkov protestu bolo podstatne menej, dôležité však je, že niektorí z nich počas neho verejne šírili nenávisť proti Rómom a moslimom, svojím agresívnym správaním prerušili preteky World City Downhill Tour a napadli rodinu zo Saudskej Arábie. Aj preto sa organizátori ďalšieho športového podujatia, Telekom Night Run, po porade so zástupcami samosprávy, Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave a zložkami mestskej polície rozhodli svoju akciu pre obavy o bezpečnosť účastníkov a účastníčok presunúť z 12. septembra na nasledujúci deň.

Podľa Ústavy Slovenskej republiky, základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Nenávistná kampaň neonacistických politikov ohrozuje naše základné práva a slobody. Viacerí z organizátorov a rečníkov na júnovom pochode boli členmi Slovenskej pospolitosti, ktorú rozpustil Najvyšší súd Slovenskej republiky z dôvodu, že jej program spochybňoval základné občianske a ľudské práva. Ďalší sú členmi podobných organizácií.

Bratislava by sa nemala stať mestom, v ktorom je nutné rušiť športové, či iné podujatia a obávať sa o vlastnú bezpečnosť. Nachádzame sa uprostred zložitej geopolitickej a utečeneckej krízy, ktorú neonacisti zneužívajú, aby sa dostali k moci. Zodpovedné riešenia, ktoré budú v súlade so základnými ľudskoprávnymi dokumentmi a našimi medzinárodnými záväzkami, je nutné hľadať v spolupráci s ostatnými európskymi krajinami. Nemecké, či rakúske politické elity, rovnako ako predstavitelia ďalších krajín Európy, sa jasne prihlásili k solidarite a vyvolávanie nenávisti odsudzujú a aj postihujú.

Preto vás vyzývame, aby ste verejne zaujali jednoznačný postoj voči tomuto pochodu, podobne ako to 14. marca 2014 urobil predošlý primátor pán Milan Ftáčnik, keď na budovu magistrátu vyvesil protifašistickú zástavu. (Nemal by to byť žiaden problém, stačí ju vytiahnuť zo skladu.) Zároveň vás vyzývame, aby ste v súčinnosti s ostatnými zodpovednými orgánmi podnikli všetky kroky, ktoré povedú k zaisteniu bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov nášho mesta a využili všetky právne prostriedky, aby ste zabránili šíreniu akejkoľvek nenávisti. V sobotu 12.9. máte možnosť ukázať slovenskej i svetovej verejnosti, že sa vedenie hlavného mesta Bratislava jasne hlási k hodnotám demokracie, ľudskosti a solidarity.


 1. Katarína Andrejcová, divadlo DPM
 2. Barbora Andrezalová, obyvateľka Bratislavy
 3. Eka Balašková, občianska aktivistka
 4. Zuzana Balážová, výskumníčka, Rómske advokačné a výskumne stredisko, Skalica
 5. Dobromila Baloghová, výtvarná pedagogička, obyvateľka Bratislavy
 6. Milan Barlog, Spišská Nová Ves
 7. Jana Belišová, etnomuzikologička
 8. Martina Benčuríková, študentka
 9. Marta Botiková, vedúca Katedry etnológie a muzeológie FiF UK
 10. Viera Böttcher, Slovensko-český ženský fond
 11. Ivana Brezinská, občianska aktivistka
 12. Ján Budaj, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro
 13. Jana Cviková, ASPEKT
 14. Tina Čorná, Bratislavčanka, novinárka
 15. Daniel Milo, obyvateľ Bratislavy
 16. Vlado Dolinay, učiteľ a poslanec MZ BA-Petržalka
 17. Michal Drotován, poslanec MZ BA – Rača
 18. Jana Dudková, Bratislava
 19. Alena Faragulová
 20. Jaroslava Farkašová, právnička
 21. Hana Fábry, občianska aktivistka a publicistka
 22. Tomáš Ferenčák, redaktor
 23. Mária Ferenčuhová, poetka a filmová teoretička, Bratislava
 24. Andrej Ferko, matematik
 25. Šimon Ferstl, divadlo DPM
 26. Martina Fiamová, historička, SAV
 27. Milan Ftáčnik
 28. Eva Gatialová, ASPEKT
 29. Lucia Gertli, menežerka, obyvateľka Bratislavy
 30. Jozef Gertli Danglár, výtvarník, obyvateľ Bratislavy
 31. Vladimír Godár, hudobný skladateľ
 32. Joseph Grim Feinberg, migrant
 33. Tomáš Grega, divadlo DPM
 34. Anna Grusková, divadelníčka a filmárka, obyvateľka Bratislavy
 35. Ady Hajdu, herec, Divadlo Astorka Korzo ‘90
 36. Michaela Halcinová, divadlo DPM
 37. Pavol Hardoš, politológ a pedagóg
 38. Zuzana Hardoš Kurnasová, pedagogička
 39. Michal Havran
 40. Ladislav Hegyi, environmentalista, obyvateľ Bratislavy
 41. Angelika Herucová, historička
 42. Jaroslav Hochel, obyvateľ Bratislavy
 43. Martin Chren
 44. Matej Ivančík, historik, občiansky aktivista
 45. Zuzana Ivašková, občianska aktérka, Local Act
 46. Pavol Jablonický, Implementačná agentúra MPSVR SR
 47. Roman Jančiga
 48. Marta Jančkárová, redaktorka
 49. Kateřina Javorská, scenáristka
 50. Paula Jojárt, ľudskoprávna konzultantka a trénerka, rodená Prešpuráčka
 51. Jakub Jošt, právnik
 52. Ágnes Jókai, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90
 53. Jana Juráňová, spisovateľka, ASPEKT
 54. Marta Kabinová, riaditeľka Greenpeace Slovensko
 55. Ivan Kamenec, historik
 56. Dana Kašparová, občianska aktivistka, Nové Mesto nad Váhom
 57. Martin Kákoni, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro
 58. Veronika Kálnová
 59. Juraj Kemka, herec, Divadlo Astorka Korzo ‘90
 60. Jaroslav Kilián, architekt, obyvateľ Bratislavy
 61. Gabriela Kiliánová, etnologička, obyvateľka Bratislavy
 62. Mirka Knesl, Educafe
 63. Roman Kollárik, obyvateľ Bratislavy
 64. Zuzana Konečná, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90 Jozef Koššuth
 65. Peter Koštial, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro
 66. Jana Kovalčíková, divadlo DPM
 67. Uršula Kovalyk – spisovateľka a principálka Divadla bez domova
 68. Martin Krajčo, gitarista
 69. Patrik Krebs – učiteľ a principál Divadla bez domova
 70. Alena Krempaská, Inštitút ľudských práv
 71. Lenka Krištofová, novinárka
 72. Katarína Krnová, ASPEKT
 73. Zuzana Kusá, sociologička
 74. Jaroslav Kyseľ, divadlo DPM
 75. Jarmila Lajčáková, Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 76. Ján Laš, Gorila.sk Urban Space, Urban House, Urban Bistro
 77. Andrej Lúčny, informatik, člen Inštitútu ľudských práv
 78. Zuzana Maďarová, ASPEKT
 79. Juraj Marušiak, vedecký pracovník
 80. Silvia Masalová, obyvateľka Bratislavy
 81. Ester Mateášiková, obyvateľka Bratislavy
 82. Juraj Mesík, občan
 83. Daniel Milo, obyvateľ Bratislavy
 84. Jakub Mišák, osobný tréner, učiteľ pohybu, hrdý cépéčkar a pokrytecký milovník Bratislavy z Levíc
 85. Branislav Mosný, divadlo DPM
 86. Edo Mrva, Bi Centrum
 87. Eduard Nižňanský, historik, Univerzita Komenského
 88. Jakub Ondrušek, programátor, Bratislava
 89. Zuzana Pálošová, metodička
 90. Daniel Pastirčák, obyvateľ Bratislavy
 91. Matej Pavlík, obyvateľ Bratislavy
 92. Oľga Pietruchová, obyvateľka Bratislavy
 93. Henrich Pifko, architekt
 94. Ivana Pifková, referentka pre vedu EUBA
 95. Jana Plichtová, Katedra psychológie FiF UK
 96. Tomáš Pokorný, divadlo DPM
 97. Rebeka Poláková, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90
 98. Tomáš Profant, vyučujúci na FSEV, UK
 99. Anna Pufflerová. obyvateľka Bratislavy
 100. Šarlota Pufflerová, výkonná riaditeľka združenia Občan, demokracia a zodpovednosť, obyvateľka Bratislavy
 101. Katarína Rašlová, diabetologička
 102. Eva Riečanská, etnologička
 103. Michal Riečanský, obyvateľ Bratislavy
 104. Silvia Ruppeldtová, prekladateľka, publicistka, latinoameristka
 105. Nóra Ružičková, obyvateľka Bratislavy
 106. Romana Schlesinger, ľudskoprávna aktivistka, obyvateľka a milovníčka Bratislavy
 107. Vladimír Skokňa, občan
 108. Marta Sládečková, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90
 109. Pavel Smejkal
 110. Bohdan Smieška, Bratislava
 111. Marcela Spiššáková, o.z. Q Point
 112. Eva Surovková, obyvateľka Bratislavy
 113. Kristína Svarinská, divadlo DPM
 114. Daniel Szabo, obyvateľ Bratislavy
 115. Lucia Szabová, ľudskoprávna aktivistka
 116. Milan Šebo
 117. Aleš Šedivec, architekt
 118. Marta Šimečková, prekladateľka, koordinátorka projektu Stredoeurópske fórum
 119. Otto Šimko, právnik
 120. Erik Šimšík, spisovateľ
 121. Peter Šimun, herec, Divadlo Astorka Korzo ‘90
 122. Anna Šišková, herečka, Divadlo Astorka Korzo ‘90
 123. Daniel Škobla, sociológ
 124. Tomáš Šprlák, psychológ, Bratislava
 125. Alena Štefániková, obyvateľka Bratislavy
 126. Jozef Šuchta, občiansky aktivista, Nové Mesto nad Váhom, Bratislava – Rača
 127. Tomáš Tajtak, občan, Budimír
 128. Elena Teplanová, Bratislavčanka
 129. Miroslav Tížik, vedecký pracovník
 130. Herta Tkadlečková, historička
 131. Viliam Tokár, Spoločnosť Stéphana Hessela
 132. Ľubica Trgiňová, sociálna pracovníčka, Občan, demokracia a zodpovednosť, obyvateľka Bratislavy
 133. Michal Truban, zakladateľ Websupport.sk
 134. Ľubica Trubíniová, občianska aktivistka
 135. Tomáš Turek, divadlo DPM
 136. Jozef Uhler
 137. Daniel Vadovič, občan
 138. Monika Varga Doležalová, obyvateľka Bratislavy
 139. Peter Vittek, Bratislavčan
 140. Monika Vrzgulová, etnologička
 141. Helena Woleková, obyvateľka Bratislavy
 142. Marcel Zajac, občan
 143. Barbara Zavarská
 144. Jana Jablonická Zezulová, Iniciatíva Inakosť
 145. Katarína Zlochová, občianka