Povstanie pokračuje 2018

4. ročník antifašistického DIY festivalu, ktorý je už organizovaný pri príležitosti výročia Slovenského národného povstania sa aj v roku 2018 uskutočnil 29. augusta na Námestí SNP v Bratislave. Jeho hlavnou myšlienkou bolo vzdanie úcty ľuďom, ktorí sa aktívne zapojili do boja proti neľudskej fašistickej ideológii v minulosti a šírenie hodnôt tolerancie, antirasizmu a antifašizmu v súčasnosti.

Na podujatí vystúpila legendárna antifašistická kapela Los Fastidios z Talianska, The Offenders z Nemecka a line up uzatvárali 52 Hertz Whale a Pokora zo Slovenska. Na námestí sa ľudia mohli zapojiť do workshopu radikálneho vyšívania s KundyCrew, do umeleckého workshopu s Luciou Kotvanovou či ochutnať lokálne, etické a vegánske jedlo v Conflict Kitchen, v rámci ktorej sa mohli porozprávať o problémoch súviciacich s patriarchátom a o (intersekcionálnom) feminizme s ASPEKT či o feministických filantropiách s Slovak-Czech Women’s Fund, rôznych podobách rasizmu s ľuďmi z RAVS, o téme práce a kapitálnych problémoch s kolektívom Karmína a s Priama akcia – MAP predovšetkým o kampani Problémy v práci. Na námestí rovnako rezonovala téma práva na mesto a jeho udržateľnosti, informácie o migrácii a utečenectve, o rôznych formách ochrany zvierat, či o iniciatíve palestínskych utečenkyň Hands of Palestine. Svoj odkaz tu dočasne umiestnilo aj umelecké zoskupenie APART.