O nás

Povstanie pokračuje je neformálna iniciatíva, ktorá spája ľudí nesúhlasiacich s fašizmom, nacionalizmom, sexizmom či akoukoľvek inou formou útlaku. Naša iniciatíva nadväzuje na odkaz Slovenského národného povstania a od roku 2015 organizuje DIY antifašistický festival na Námestí SNP v Bratislave, ktorý sa už každoročne koná práve v čase výročia 29. augusta. Okrem toho vyvíjame celoročné aktivity, organizujeme diskusie či kultúrne a vzdelávacie podujatia, ktorých cieľom je rozvíjať kolektívnu politickú imagináciu a podporovať vznik radikálne demokratických politík.