Nebudeme ticho!

… lebo poslanci a poslankyne Smeru a SNS chcú znovu podať návrh na obmedzenie prístupu žien k bezpečným interrupciám a zástupcovia a zástupkyne viacerých opozičných strán ich snahe tlieskajú. Minulý rok, keď poslanci podali dva podobné návrhy, sme sa stretli v uliciach a povedali takýmto snahám NIE. Preto spolu nebudeme ticho ani tentokrát. Nedovolíme, aby o nás a našich telách rozhodovali za nás.

… lebo obmedzovanie reprodukčných práv vedie k ohrozeniu zdravia, šťastia, budúcnosti a života (hlavne) žien. Počet interrupcií môžeme znížiť zavedením kvalitnej sexuálnej výchovy, hradením antikoncepcie či zlepšením životných podmienok pre ženy, ľudí z etnických a iných menšín a rodiny.

… lebo postupné snahy obmedzovať reprodukčné práva sú rodovo podmienenou diskrimináciou (predovšetkým) žien na spoločenskej úrovni. Odmietnime toto inštitucionalizované násilie.

Ani vy nebuďte ticho a príďte 14. 9. o 16.30 na Námestie SNP povedať NIE snahám robiť si predvolebnú kampaň na obmedzovaní našich reprodukčných práv. Postavme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať práva všetkých – žien, a iných ľudí s maternicou, ľudí zo sexuálnych, etnických a iných menšín. Postavme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať všetky práva vrátane sexuálnych a reprodukčných práv.

Po krátkych prejavoch na námestí bude nasledovať hlasný pochod cez mesto. Transparenty, masky, jednoduché hudobné nástroje (rapkáče, píšťalky, bubny, hrkálky a všetko, čo urobí hluk) sú vítané. Vyjadrime solidaritu so všetkými ženami a ľuďmi, ktorých sa reštrikcie týkajú.

——————————————————————————————

PREČO NEBUDEME TICHO

Poslanci namiesto riešenia reálnych problémov, akými sú klimatická kríza, nerovnosti v spoločnosti či násilie vrátane rodovo podmieneného násilia, sa dlhodobo snažia udržiavať nerovnú spoločnosť. Jedným z nástrojov, ktoré pri tom opakovane využívajú, je okliešťovanie reprodukčných a sexuálnych práv. Snaha kontrolovať reprodukčné práva súvisí práve so snahou udržať rodovú nerovnosť, ktorá sa týka nás všetkých. A má vážne negatívne dôsledky pre ženy, ich deti a rodiny, ako aj pre celú spoločnosť. Preto je potrebné, aby sme spolu aktívne vytvárali spoločnosť založenú na princípoch rodovej rovnosti, a podnikali všetky potrebné kroky na to, aby sme zabránili snahám väčšmi prehlbovať tieto nerovnosti.

OBMEDZOVANIE REPRODUKČNÝCH PRÁV ŽIEN SÚVISÍ SO ŠTRUKTÚRNYM NÁSILÍM

Súčasťou štruktúrálneho násilia je systematické odopieranie, obmedzovanie a porušovanie ľudských práv zo strany štátnych inštitúcií. To platí aj v prípade sexuálnych a reprodukčných práv a všetkých osôb, ktorých sa týkajú. Smer a SNS chce v auguste znovu podať legislatívny návrh s cieľom obmedziť prístup k bezpečným interrupciám. Rôzne snahy oklieštiť tieto práva sa objavujú pravidelne – len minulý rok predložili poslanci dva takéto návrhy.

Stigmatizovanie a kriminalizovanie interrupcií nevedie k zníženiu ich celkového počtu, ale k zvýšeniu počtu nebezpečných a nelegálnych zákrokov. Tie ohrozujú najmä ženy, ktoré nemajú finančné prostriedky na cesty do zahraničia či do vzdialených miest a na starostlivosť v súkromných zariadeniach. Obmedzenie prístupu k interrupcii najviac dopadá na tie najzraniteľnejšie skupiny žien. Postupné okliešťovanie reprodukčných a sexuálnych práv je forma diskriminácie, ktorá má dlhotrvajúce negatívne dopady na životy žien a celú spoločnosť.

VYDAJME SA CESTOU SOLIDARITY

Aj naším cieľom je znižovať počet interrupcií, ale to sa na Slovensku deje dlhodobo bez obmedzení a zákazov. Najlepším spôsobom, ako pokračovať v tomto trende, je zaviesť kvalitnú sexuálnu výchovu, poskytovať nezaujaté informácie o plánovanom rodičovstve, zabezpečiť antikoncepciu hradenú zo zdravotného poistenia a dostupnú pre všetky ženy, ako aj predchádzať všetkým formám rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho násilia. Vydajme sa cestou pochopenia a solidarity so ženami, ktoré sa o tehotenstve rozhodujú. Urobme všetko pre to, aby boli ekonomické, pracovné a sociálne prekážky, ktoré ich nútia robiť ťažké rozhodnutia, odstránené.