Vidíme sa už túto nedeľu

S blížiacim sa 29. augustom by sme Vás chceli informovať o ďalšom sprievodnom programe.

▼ výstava ▼

Na mieste podujatia budú dočasne osadené diela viacerých slovenských umelcov a umelkýň.

▼ workshopy ▼

Počas akcie budú prebiehať workshopy feministického vyšívania či špeciálnej výtvarnej techniky, vďaka ktorej si budete môcť vyrobiť aj niečo na pamiatku. Bude samozrejme postarané aj o program pre deti.

▼ diskusia ▼

Podujatie otvoríme diskusiou o súčasných problémoch antifašizmu z ženskej perspektívy. Diskusiu moderuje Laura Kovácsová z mesačníka Kapitál.

▼ divadlo ▼

Tento rok nás svojou návštevou poctí aj umelecký kolektív z Viedne.

▼ kuchyňa ▼

Aj tento rok sa môžete tešiť na vynikajúcu vegánsku kuchyňu. Samozrejmosťou bude aj bar.

▼ Orientačný časový plán (doplníme podrobnejšie)▼

16.00 – 17.30 / diskusia a workshopy

17.30 – noc / otvorenie a začiatok hudobného programu

(po celý čas bude súčasťou podujatia kuchyňa, výstava či infostánky)

▼ Miesto▼

Podujatie bude prebiehať na Tyršovom nábreží – v priestore s lodnými kontajnermi pri Starom moste.

Event na facebooku

Povstanie sa blíži!

6. ročník mestského antifašistického DIY festivalu Povstanie pokračuje, ktorý je organizovaný pri príležitosti Slovenského národného povstania sa uskutoční už 29. augusta 2021. Opäť sa môžete tešiť na skvelú hudbu, veľa jedla, workshopy, diskusie, premietania a ďalší výborný program. Tento rok sa stretneme na Tyršovom nábreží v Bratislave (pri Cyklokuchyni a T3 – kultúrny prostriedok).

▼ line-up ▼

SIKSA (PL)
The Wilderness
Shallov.
IAmNøt
29.August
Gaffa Galaktika and flitzmasterzero (ES/AT)
Edúv Syn & Žakhéles
München Konflikt (CZ)
Besna
Dominik Suchý

▼ výstava ▼ diskusia ▼ workshopy ▼ projekcie ▼ kuchyňa ▼ distro ▼ divadlo ▼ infostánky ▼ bar ▼ viac info už onedlho

Event na facebooku

SAVE THE DATE!

29. augusta 2021 sa uskutoční 6. ročník antifašistického festivalu povstanie pokračuje!

Opäť sa môžete tešiť na skvelú hudbu, veľa jedla, workshopy, diskusie, premietania a ďalší výborný program. Viac informácii budeme zverejňovať postupne tu ako aj na facebooku.

Povstanie pokračuje 2019

▼PROGRAM▼

14.00 / Dernisáž výstavy a workshop v komunitnom centre Bystro. (Viac info: Zyeme všetko! Dernisáž a workshop umeleckého kolektívu Hogwash)

▼Od 16:00 na Námestí SNP▼
========================
16:00 / Diskusia Kapitalks o podobách fašizmu a význame antifašizmu v súčasnosti. Debatovať bude historik Miloslav Szabó a politológ Michal Riečanský (Viac info: Kapitalks: Fašizmus včera a dnes)

Ďalší sprievodný program od 16:00 hod. / Workshop radikálneho vyšívania s Kundycrew, Výstava nie tak známych antifašistických príbehov, Vegánska kuchyňa, prezentácie kolektívov, umelecký projekt Mareka Stullera

▼Od 17:00 / Hudobné vystúpenia▼
BASHA (THE UGLY SELECTORS)
HELADO INFINITO (CHL/ARG)
VEC & ŠKRUPO + TONO S.
ROZPOR
VENTOLIN (CZ)

▼Od 22:00 v klube FUGA▼
=====================
TON-TRON (CZ)
EDÚV SYN
ÉTER (CZ)

Na námestí vás okrem toho bude čakať conflict kitchen, vegánske špeciality, prezentácie sociálnych hnutí a kolektívov, výstava, inštalácia, literatúra, workshop radikálneho vyšívania a mnoho iného. Kompletný program aj s časovým harmonogramom zverejníme už čoskoro tu na facebooku i na stránke https://povstaniepokracuje.sk

==161====161====161====161====161====161====161===

Antifašistický festival Povstanie Pokračuje organizujeme od roku 2015. Jeho názov sa odvíja od Slovenského národného povstania, ktorého výročie a odkaz si týmto spôsobom každoročne pripomíname. Dňa 29. augusta 1944 vydal generál Ján Golian šifrovanú inštrukciu, ktorá znela: „Začnite s vysťahovaním!“ Zahájil tak rozsiahlu antifašistickú mobilizáciu, ktorá viedla k dvojmesačnému ozbrojenému odporu voči režimu ľudáckeho Slovenského štátu a fašistickým utlačovateľom. SNP sa tak stalo jednou z mála udalostí, kedy sa ľudia na Slovensku dokázali vzoprieť útlaku a postaviť sa za demokratické hodnoty. Po sedemdesiatich piatich rokoch však fašisti a neoľudáci opäť sedia v ľaviciach slovenského parlamentu. Ich protirómske hliadky so širokými ramenami prechádzajú vlakmi, po cestách jazdia kolóny áut s gardistickými vlajkami a vedľa Židov a Rómov rozšírili svoje spektrum nepriateľov národa o neheterosexuálne orientovaných ľudí, ľudí na úteku, či mimovládne organizácie a sociálne hnutia. Posolstvo festivalu je v tomto zmysle jasné: boj proti fašizmu musí pokračovať.

Na rozdiel od vrcholných politikov, ktorí sa počas výročí stretávajú pri pamätníkoch, aby pri nich položili vence či prečítali prejavy, ktoré napísali ich asistenti či asistentky, náš festival pozýva ľudí do ulíc. Pozýva ich, aby okupovali verejný priestor, aby sa bavili, tvorili, premýšľali a aby namiesto nostalgického potľapkávania sa po ramenách zamerali svoju pozornosť na širšie súvislosti súčasných problémov a spoločenských zápasov.

====================================================

Organizáciu festivalu zabezpečujeme z dobrovoľných príspevkov od ľudí a z vlastných zdrojov. Budeme radi za akúkoľvek podporu. Do poznámky uveďte “Povstanie pokračuje” Číslo účtu v mBank: SK62 8360 5207 0042 0559 0516 (SWIFT/BIC: BREXSKBX) Ďakujeme!

====================================================

Vstup na podujatie je zdarma.

====================================================
====161====161====161====161====161====161====161====
====================================================

Nebudeme ticho!

… lebo poslanci a poslankyne Smeru a SNS chcú znovu podať návrh na obmedzenie prístupu žien k bezpečným interrupciám a zástupcovia a zástupkyne viacerých opozičných strán ich snahe tlieskajú. Minulý rok, keď poslanci podali dva podobné návrhy, sme sa stretli v uliciach a povedali takýmto snahám NIE. Preto spolu nebudeme ticho ani tentokrát. Nedovolíme, aby o nás a našich telách rozhodovali za nás.

… lebo obmedzovanie reprodukčných práv vedie k ohrozeniu zdravia, šťastia, budúcnosti a života (hlavne) žien. Počet interrupcií môžeme znížiť zavedením kvalitnej sexuálnej výchovy, hradením antikoncepcie či zlepšením životných podmienok pre ženy, ľudí z etnických a iných menšín a rodiny.

… lebo postupné snahy obmedzovať reprodukčné práva sú rodovo podmienenou diskrimináciou (predovšetkým) žien na spoločenskej úrovni. Odmietnime toto inštitucionalizované násilie.

Ani vy nebuďte ticho a príďte 14. 9. o 16.30 na Námestie SNP povedať NIE snahám robiť si predvolebnú kampaň na obmedzovaní našich reprodukčných práv. Postavme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať práva všetkých – žien, a iných ľudí s maternicou, ľudí zo sexuálnych, etnických a iných menšín. Postavme sa za spoločnosť, ktorá bude rešpektovať a napĺňať všetky práva vrátane sexuálnych a reprodukčných práv.

Po krátkych prejavoch na námestí bude nasledovať hlasný pochod cez mesto. Transparenty, masky, jednoduché hudobné nástroje (rapkáče, píšťalky, bubny, hrkálky a všetko, čo urobí hluk) sú vítané. Vyjadrime solidaritu so všetkými ženami a ľuďmi, ktorých sa reštrikcie týkajú.

——————————————————————————————

PREČO NEBUDEME TICHO

Poslanci namiesto riešenia reálnych problémov, akými sú klimatická kríza, nerovnosti v spoločnosti či násilie vrátane rodovo podmieneného násilia, sa dlhodobo snažia udržiavať nerovnú spoločnosť. Jedným z nástrojov, ktoré pri tom opakovane využívajú, je okliešťovanie reprodukčných a sexuálnych práv. Snaha kontrolovať reprodukčné práva súvisí práve so snahou udržať rodovú nerovnosť, ktorá sa týka nás všetkých. A má vážne negatívne dôsledky pre ženy, ich deti a rodiny, ako aj pre celú spoločnosť. Preto je potrebné, aby sme spolu aktívne vytvárali spoločnosť založenú na princípoch rodovej rovnosti, a podnikali všetky potrebné kroky na to, aby sme zabránili snahám väčšmi prehlbovať tieto nerovnosti.

OBMEDZOVANIE REPRODUKČNÝCH PRÁV ŽIEN SÚVISÍ SO ŠTRUKTÚRNYM NÁSILÍM

Súčasťou štruktúrálneho násilia je systematické odopieranie, obmedzovanie a porušovanie ľudských práv zo strany štátnych inštitúcií. To platí aj v prípade sexuálnych a reprodukčných práv a všetkých osôb, ktorých sa týkajú. Smer a SNS chce v auguste znovu podať legislatívny návrh s cieľom obmedziť prístup k bezpečným interrupciám. Rôzne snahy oklieštiť tieto práva sa objavujú pravidelne – len minulý rok predložili poslanci dva takéto návrhy.

Stigmatizovanie a kriminalizovanie interrupcií nevedie k zníženiu ich celkového počtu, ale k zvýšeniu počtu nebezpečných a nelegálnych zákrokov. Tie ohrozujú najmä ženy, ktoré nemajú finančné prostriedky na cesty do zahraničia či do vzdialených miest a na starostlivosť v súkromných zariadeniach. Obmedzenie prístupu k interrupcii najviac dopadá na tie najzraniteľnejšie skupiny žien. Postupné okliešťovanie reprodukčných a sexuálnych práv je forma diskriminácie, ktorá má dlhotrvajúce negatívne dopady na životy žien a celú spoločnosť.

VYDAJME SA CESTOU SOLIDARITY

Aj naším cieľom je znižovať počet interrupcií, ale to sa na Slovensku deje dlhodobo bez obmedzení a zákazov. Najlepším spôsobom, ako pokračovať v tomto trende, je zaviesť kvalitnú sexuálnu výchovu, poskytovať nezaujaté informácie o plánovanom rodičovstve, zabezpečiť antikoncepciu hradenú zo zdravotného poistenia a dostupnú pre všetky ženy, ako aj predchádzať všetkým formám rodovo podmieneného násilia vrátane sexuálneho násilia. Vydajme sa cestou pochopenia a solidarity so ženami, ktoré sa o tehotenstve rozhodujú. Urobme všetko pre to, aby boli ekonomické, pracovné a sociálne prekážky, ktoré ich nútia robiť ťažké rozhodnutia, odstránené.