Povstanie pokračuje │ 29. august

Povstanie pokracuje 16

29. augusta 1944 sa na Slovensku ľudia rôznych názorov, vyznaní a národností odmietli prizerať zlu a postavili sa fašizmu na odpor. Ich odkaz sa stáva naliehavejším vždy, keď sa objavia ľudia, ktorí by nám chceli vnútiť vlastnú predstavu o preferovanej identite, vylúčiť iných ľudí zo spoločnosti, ovládať naše životy či šíriť nenávisť a hejt. A preto pokračujeme

Iniciatíva Povstanie pokračuje si Slovenské národné povstanie pripomína ako oslavu ľudskosti – oslavu rôznorodosti ľudí, kultúr, národností, oslavu pestrofarebnej mozaiky, z ktorej sa skladá ľudstvo. Slovenské národné pokračovanie je streetparty prezentujúca mnohorakosť našej spoločnosti hudbou, jedlom, tvorivými dielňami a ďalšími aktivitami. Pokračujeme v rozvíjaní nášho antifašistického a mierového dedičstva – bez hraníc a bez predsudkov.

 

plagitisb