Program a orientačná mapka

Antifašistická mobilizácia / 16:00 hod. / Námestie SNP

Po príhovoroch vyrazíme na pochod ulicami hlavného mesta smerom na Tyršák.

Program na Tyršovom nábreží: